fiddling
 
RejseOrkestret

Historie

Dannet i 1978 er RejseOrkestret et af de ældste balorkestre i Folkemusikdanmark. Vi opfatter os nærmest  som en fortsættelse af den gamle Lirum Larum folkemusikgruppe, som i 1970 vel var landets første store ”folk group” på dansk med stor indenlandsk succes med mange koncerter, radio, TV, LP samt turneer både i Norden og på De Britiske Øer.

Poul Bjerager og Al Damlund var med i Lirum Larum og de tre andre nuværende medlemmer af RejseOrkestret, Torben Ejersbo, Thomas Egelund og Steen Dahl, var alle med i inderkredsen både musikalsk og personligt.

Lirum Larum gruppen ophørte i 1975, hvor de nuværende folk i RejseOrkestret - med Poul som primus motor - havde travlt med at etablere og udvikle Folkemusikklubben Lirum Larum, Roskilde Spillemandslaug, Roskilde Folkedanslaug, Lirum Larum Aftenskole, Lirekassen, Roskilde Spillemandsstævne og Kulturhuset i Roskilde.

Vi var klar over, at man ikke bare kunne spille musik ud i den blå luft. Der måtte skabes rammer for udfoldelse på både scenegulv og dansegulv, så musikken kunne bruges både raffineret til lytning og praktisk og socialt til dans. Der måtte videreformidles, eksperimenteres og undervises på aften- og weekendkurser.

På spillemandsstævnerne kulminerede det hele i kreativ begejstring, perlerækker af traditionsspillemænd, og udfoldelse og samvær på alle måder. Musikken stortrivedes, og vi blev meget inspirerede af hinanden og af hele miljøet i Danmark og Norden.

Efter at have brugt megen tid og energi på at etablere alle disse foretagender, begyndte behovet for en fast musikgruppe igen at presse sig på. Sidst i 70-erne blev RejseOrkestret en fast gruppe, tænkt som den fremmeste gruppe fra Roskilde, der kunne rejse ud i landet og ”repræsentere”  Lirum Larum miljøet.

I 1980-erne var RejseOrkestret efter manges mening et af landets allerstærkeste bal-orkestre. Fakta er i hvert fald, at vi byggede vor musik på gedigen traditionsmusik som nogle af os havde lært direkte fra nogle af de allerbedste danske store spillemænd i 1970-erne, og 1980-erne, som alle endnu spillede aktivt til bal og dans.

Forud for dette lå vigtig inspiration fra De Britiske Øer (især 1965 – 75 især hvad angår sange) og i særlig grad fra Norden (især 1975 – 1985 hvad angår violinmusik). Samarbejde med nogle af Danmarks og Nordens bedste dansere gjorde, at vi fik godt fat i de vitale dele af dansemusikken og dens funktioner.

RejseOrkestret spiller fortsat til dans, og til koncert, hvor også mange af Lirum Larum gruppens gamle sange hives op af mølposen. Repertoiret er dansk og nordisk traditionsmusik til lytning og til dans, samt eventuelt folkesange m.v.LÆS MERE:

Historie

Læremestre

Idegrundlag

Besætning

Milepæle